Assistance 24/7
Likwidacja
szkód

LIKWIDACJA SZKÓD

W ISON Care dzięki współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług oraz konkurencyjne stawki za świadczenia realizowane w ramach procesu likwidacji szkód.

SZKODY OSOBOWE OC/NNW

Wykorzystując innowacyjne technologie stworzyliśmy system oceny wysokości zadośćuczynienia zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, który w połączeniu
z orzecznictwem medycznym pozwala sprostać potrzebom ubezpieczycieli w zakresie likwidacji szkód osobowych.

PROCES LIKWIDACJI SZKODY

PLATFORMA CALL CENTER

 • Rejestracja szkody
 • Utworzenie wstępnej rezerwy w systemie ISON Care
 • Zebranie dokumentacji medycznej
 • Kontakt z poszkodowanym

LIKWIDATOR MERYTORYCZNY

 • Merytoryczne rozpatrzenie roszczenia na  podstawie OWU i innych regulacji
 • Wydanie decyzji uznającej roszczenie lub  oddalającej roszczenie w porozumieniu  z ubezpieczycielem

SZKODY MAJĄTKOWE

W ISON Care dzięki współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami zapewniamy najwyższą jakość świadczonych usług oraz konkurencyjne stawki za świadczenia realizowane w ramach procesu likwidacji szkód.

PROCES LIKWIDACJI SZKODY

PLATFORMA CALL CENTER

 • Rejestracja szkody
 • Utworzenie wstępnej rezerwy w systemie ISON Care
 • Zebranie dokumentacji medycznej
 • Kontakt z poszkodowanym

LIKWIDATOR MERYTORYCZNY

 • Merytoryczne rozpatrzenie roszczenia na  podstawie OWU i innych regulacji
 • Wydanie decyzji uznającej roszczenie lub  oddalającej roszczenie w porozumieniu  z ubezpieczycielem

KOMISJA LEKARSKA

 • Wydawanie orzeczeń lekarskich w trybie zaocznym lub stacjonarnym wraz z przeprowadzeniem badania poszkodowanego 

24 dni to średni czas likwidacji szkody komunikacyjnej OC przez zespół ISON Care
19 dni to średni czas likwidacji szkody AC przez zespół ISON Care

PROCES ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH

 • Na podstawie zebranej dokumentacji szkody likwidator merytoryczny sprawdza zasadność roszczenia regresowego w stosunku do sprawcy szkody,  z zachowaniem zasad wynikających w tym zakresie z przepisów prawa i regulacji wewnętrznych obowiązujących w ISON Care.
 • Jeżeli sprawca szkody nie posiadał ubezpieczenia OC, wówczas po wypłacie odszkodowania z umowy ubezpieczenia AC likwidator merytoryczny występuje z roszczeniami regresowymi bezpośrednio do sprawcy szkody.
 • Likwidator merytoryczny odpowiada za monitoring procesu refundacji roszczenia regresowego od momentu wystąpienia z roszczeniem do sprawcy szkody lub do ubezpieczyciela odpowiadającego gwarancyjnie.
 • Po otrzymaniu decyzji wypłaty lub odmowy, likwidator merytoryczny sprawdza zasadność decyzji ubezpieczyciela. W przypadku braku zasadności rozpoczyna procedurę odwoławczą.
 • W przypadku roszczeń spornych likwidator merytoryczny udziela Partnerowi rekomendacji co do dalszego postępowania.

98,4%  to wskaźnik skuteczności ISON Care w uzyskiwaniu refundacji w roszczeniach regresowych

KONTROLA KOSZTÓW

W ISON Care wiemy, jak ważne dla naszych partnerów biznesowych jest optymalizacja kosztów w procesie likwidacji szkód. Nasze wieloletnie doświadczenie w połączeniu
z dedykowaną platformą Call Center oraz rozbudowaną siecią likwidatorów terenowych współpracujących z ISON Care w Polsce i na świecie, pomagamy naszym klientom skutecznie optymalizować koszty poprzez szybki i sprawny proces likwidacji szkód.

W ISON Care nieustannie pracujemy nad polepszaniem jakości naszej pracy. Inwestujemy w najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu IT, dzięki czemu kontakt z klientami staje się jeszcze łatwiejszy, co również przyczynia się do optymalizacji czasu i solidności realizowanych przez nasz zespół usług z zakresu obsługi szkód ubezpieczeniowych.

DO 24 GODZ.

WERYFIKACJA FAKTURY ZA NAPRAWĘ

DO 24 GODZ.

WERYFIKACJA KOSZTORYSU NAPRAWY Z WARSZTATU

DO 24 GODZ.

ZORGANIZOWANIE I WYKONANIE OGLĘDZIN POJAZDU