Assistance 24/7
Assistance
podróżny

W ISON Care wiemy, jak ważne w trakcie wakacji i podróży zagranicznych jest poczucie bezpieczeństwa i pewność, że w razie wypadku specjaliści assistance zapewnią szybką i profesjonalną pomoc. To dlatego usługi assistance oferowane przez ISON Care na całym świecie cieszą się zaufaniem pośród naszych klientów biznesowych i osób ubezpieczonych już od 30 lat. Assistance podróżny zapewnia pomoc w razie wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia w podróży poza granicami kraju, jak np. choroba, wypadek, zaginięcie lub opóźnienie bagażu czy lotu.

Zakres usług assistance podróżnego to m.in.:

 • pomoc medyczna (m.in. konsultacje lekarskie, badania i zabiegi ambulatoryjne, zabiegi operacyjne, pobyt w szpitalu, leczenie stomatologiczne itp.)
 • profesjonalny transport medyczny do placówki medycznej w miejscu zdarzenia lub transport powrotny do miejsca zamieszkania
 • pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego
 • zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
 • pomoc tłumacza
 • pomoc prawna w przypadku wejścia za granicą w konflikt z prawem miejscowym
 • pomoc finansowa w przypadku utraty dokumentów lub środków płatniczych
 • opieka nad nieletnimi dziećmi
 • pomoc w razie zaginięcia lub uszkodzenia bagażu
 • pomoc w organizacji akcji poszukiwawczo-ratowniczych, np. w górach, na morzu

Dzięki rozbudowanej sieci partnerów, lokalnych reprezentantów jesteśmy w stanie zapewnić szybką i profesjonalną pomoc bez względu na miejsce i czas zdarzenia.

Usługi assistance podróżnego oferujemy m.in.:

 • towarzystwom ubezpieczeń
 • biurom podróży
 • firmom pośrednictwa pracy za granicą
 • klientom indywidualnym