Oświadczenie ISON Care w związku z sytuacją w Ukrainie [25.02.2022]

Oświadczenie

Szanowni Państwo,

na chwilę obecną na całym terytorium Ukrainy panuje stan wojenny, a w wielu jej rejonach, w tym w okolicach stolicy i kilku największych miast, prowadzone są intensywne działania zbrojne.

Przestrzeń powietrzna nad całym terytorium Ukrainy została zamknięta, drogi lądowe są w niektórych obszarach niedostępne lub/i przeciążone w związku z ewakuacja ludności cywilnej. Komunikacja telefoniczna, internetowa wciąż jest dostępna, ale należy liczyć się z pewnymi zakłóceniami także w tym zakresie.

Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi Partnerami z Kijowa, mamy od nich najświeższe informacje zarówno ze stolicy, jak i innych obszarów Ukrainy. Ze względów bezpieczeństwa oraz nadzwyczajnych regulacji związanych z prowadzonymi działaniami zbrojnymi, możliwość świadczenia usług jest na chwile obecną ograniczona. Dalej śledzimy sytuacje i w razie pojawienia się nowych informacji będziemy na bieżąco informowali.

Moskiewskie biuro naszego Partnera świadczącego usługi na terenie Rosji, krajów stowarzyszonych w WNP i innych krajów regionu jest w pełni operacyjne i czynne w trybie 24/7.

Od wczoraj działa nasz Sztab kryzysowy, w skład którego wchodzą osoby z Działu Operacyjnego i Managementu ISON Care. Jego zadaniem jest koordynacja działań oraz komunikacji w związku z bieżącą sytuacją na wschodzie.

 Zarząd i pracownicy ISON Care ze smutkiem i niepokojem obserwują obecne wydarzenia na terenie Ukrainy. W tych trudnych chwilach naszymi myślami i sercami jesteśmy z Narodem ukraińskim. 

Słowami otuchy i gotowością niesienia pomocy wspieramy naszych ukraińskich Kolegów i Koleżanki oraz ich rodziny.

ISON Care

English version

Dear all,

at the moment, the entire territory of Ukraine is under martial law and intense military operations are underway in many areas, including the vicinity of the capital and some of the largest cities.

The airspace over the entire territory of Ukraine has been closed, and land routes are inaccessible and / or overloaded in some areas due to the evacuation of civilians. Telephone and Internet communication is still available, but some disruptions must also be taken into account in this area.

We are in constant contact with our partners from Kiev, we have the latest information from them – from the capital and other areas of Ukraine. For security reasons and extraordinary regulations related to the conducted military operations, the possibility of providing services is currently limited. We are still following the situation and we will keep you updated in the event of new information.

The Moscow office of our Partner providing services in Russia, CIS associated countries and other countries in the region is fully operational and open 24/7.

Our Crisis Staff, consisting of people from the Operations Departement and Management team of ISON Care, has been operating since yesterday. It’s task is to coordinate activities and communication in connection with the current situation in the East.

The management board and employees of ISON Care are watching the current situation in Ukraine with sadness and anxiety. In these difficult times, we are with the Ukrainian people with our thoughts and hearts.

We support our Ukrainian colleagues and their families with words of encouragement and readiness to help.

ISON Care

ISON Care: Znów podróżujemy
ISON Care w ogólnopolskim plebiscycie flotowym FLEET DERBY 2023
Podobne wpisy

Oświadczenie ISON Care w związku z sytuacją w Ukrainie [25.02.2022]

Oświadczenie ISON Care w związku z sytuacją w Ukrainie [25.02.2022]
Czytaj więcej