Kontakt dla firm

APRIL Polska Sp z o.o.

00-839 Warszawa
ul. Sienna 73
Tel: +48 22 101 38 00
Fax: +48 22 101 38 01
E-mail: april@pl.april.com handlowy@pl.april.com

 

Dane rejestrowe firmy
NIP: 1132626599
REGON: 140578
KRS: 0000262086
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Wysokość kapitału zakł.: 351 000, 00 zł wpłacony w całości