Kariera w APRIL

Kariera

Poznajmy się

APRIL Polska to spółka z siedzibą w Warszawie, która powstała w 1995 roku. 

Jesteśmy częścią APRIL – międzynarodowej,
multi-specjalistycznej, niezależnej grupy finansowo- ubezpieczeniowej, założonej w Lyon we Francji ponad 30 lat temu. Dziś APRIL to ponad 20 000 brokerów i 3 830 specjalistów pracujących w 31 oddziałach APRIL na całym świecie, obsługujących ponad 60 milionów ubezpieczonych. Obroty naszej grupy w 2018 roku przekroczyły 998 milionów EUR.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Ubezpieczenia podróży zagranicznych oraz usługi assistance to główne obszary naszej specjalizacji.

Jako specjaliści do spraw ubezpieczeń, niesiemy pomoc w każdej sytuacji związanej z życiem codziennym naszych Klientów, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

Przyjazne i wspierające środowisko pracy

Wiemy, że komfortowe warunki pracy oraz dobre relacje pomiędzy pracownikami to „must have” nowoczesnej organizacji. Dlatego w APRIL dbamy, aby oferowane przez nas warunki pracy były rynkowe i motywujące, a oferta szkoleń jak najlepiej odpowiadała na potrzeby naszej kadry.

Praca, która rozwija i wciąga

Realizujemy duże i ciekawe projekty, często międzynarodowe. Nie musisz znać się na ubezpieczeniach i usługach assistance, aby z nami pracować. Wszystkiego Cię nauczymy.

Różnorodne
możliwości rozwoju

Wspieramy naszych pracowników w rozwoju ich umiejętności specjalistycznych, miękkich oraz liderskich. Oferujemy pracę z najlepszymi ekspertami w branży.

MISJA I WARTOŚCI

Naszym działaniom przyświecają 4 podstawowe wartości:

PROSTOTA

EMPATIA

WYOBRAŹNIA

CZAS REAKCJI

Zgodnie z mottem Grupy „Insurance made easy” działamy tak, by uczynić rynek ubezpieczeń prostym i bardziej przyjaznym klientowi.

APRIL POLSKA POSZUKUJE

Studentów i absolwentów różnorodnych specjalizacji i kierunków studiów.

Pracowników doświadczonych m.in. w obszarze obsługi klienta, sprzedaży, prawa i administracji.

Osób zainteresowanych dalszym rozwojem osobistym z pasją do języków obcych.

 

AKTUALNE
OFERTY PRACY

Osoby zainteresowane poniższymi ofertami pracy, prosimy o przesłanie CV na adres: praca@pl.april.com

Miejsce pracy: Warszawa

Będziesz:

 • zajmował się e-mailową i telefoniczną obsługą klienta w języku niemieckim
 • likwidował szkody turystyczne
 • organizował pomoc w podróży m. in. wizyty lekarskie, hospitalizacje, transporty dla klientów niemiecko i polskojęzycznych

Jeżeli:

 • znasz język niemiecki na poziomie min. B2/C1 – warunek konieczny
 • znasz język angielski na poziomie min. B1 – warunek konieczny
 • jesteś gotowy/a do pracy zmianowej lub tylko w weekendy/w porze nocnej
 • chcesz się rozwijać
 • chcesz mieć kontakt z językami obcymi na co dzień
 • cenisz sobie elastyczny czas pracy
 • lubisz pracować w zespole i pomagać innym
 • jesteś dobrze zorganizowany/a

Zgłoś swoją kandydaturę i dołącz do naszego zespołu!

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o zamieszczenie poniższej zgody w dokumencie CV:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez APRIL Polska Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Jeśli chcielibyście Państwo, aby Państwa CV zostało zarchiwizowane w celu rekrutacji na inne stanowiska prosimy o dodanie niniejszej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez APRIL Polska Sp. z o.o. w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r.
L 119/1), dalej jako „RODO”, April Polska Sp. z o. o., ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: April Polska Sp. z o. o.,
  Sienna 73, 00-833 Warszawa (dalej w treści „ADO”);
 2. ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: april@pl.april.com lub drogą pocztową na adres: Sienna 73, 00-833 Warszawa; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: dane.info@pl.april.com
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego
   z art. 22¹ Kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:
  • pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres 1 roku;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
 8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 9. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.