Assistance 24/7
ISON
Fleet Care

Produkt ISON Fleet Care to szereg korzyści usprawniających obsługę flotową jak i dających realne wsparcie w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem m.in. poprzez:

  • Niższe składki na ubezpieczenie – alternatywne rozwiązania dotyczące zarządzania budżetem na ubezpieczeniach w skład których wchodzi m.in. atrakcyjna oferta brokerska oraz likwidacja szkód na ryzyku własnym.
  • Optymalizacja kosztów napraw – dzięki kontroli całego procesu likwidacji szkody oraz sprawdzonym partnerom zapewniamy minimalizację kosztów naprawy pojazdu oraz obsługi.
  • Obsługa klientów w Polsce i za granicą – własne lokalne i międzynarodowe wielojęzykowe Call Center dostępne 24/7/365, służące bieżącemu wsparciu w obsłudze.
  • Satysfakcja klientów – wzrost satysfakcji klientów dzięki profesjonalnej obsłudze, doświadczeniu oraz tworzeniu dedykowanych programów zwiększających konkurencyjność oferty naszych partnerów.
  • Efektywność kosztowa – optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem floty. Usługa ta obejmuje m.in. monitorowanie kosztów napraw, zużycia paliwa, zapobieganiu nadmiernemu zużyciu pojazdów oraz negocjowanie korzystniejszych umów z dostawcami.
  • Dedykowane programy do obsługi flot – przeznaczone programy do obsługi floty wykorzystujące m.in. sieć serwisów, rzeczoznawców i inne usprawniające obsługę.
  • Minimalizacja kosztów obsługi programu – dzięki kontroli całego procesu assistance i likwidacji szkód przez ISON Care z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi obsługowych.
  • Ochrona przed stratami finansowymi przedsiębiorstwa – dzięki naszemu zespołowi do spraw analiz eliminacja fraudów a zwłaszcza uszkodzeń pojazdu powstałych przed zdarzeniem.
  • Codzienne wsparcie – pomoc w organizacji codziennych czynności administracyjnych związanych m.in. z rezerwacją pojazdów, ubezpieczeniami, terminami przeglądów i innymi.
  • Zwiększenie szans na uzyskanie adekwatnego odszkodowania – dzięki całościowej lub częściowej obsłudze i kontroli procesu likwidacji szkód przez dedykowany zespół.