TE-JA Teresa Kolaszkiewicz

57-100 Strzelin, ul. Kościuszki 46A

BIURO PODRÓŻY „ROUND TOUR” MARIOLA PĘKALA
BT Magellan Marian Wysocki